بروزترین اپلیکیشن بومی مشاغل

همه دسته بندی ها

ایران جابز اپ iranjobsapp.ir

ایران جابز اپ     یک وب سایت و اپلیکیشن هوشمند با تکنولوژی روز مباشد  iranjobsapp.ir   آگهی مکان شغلی و نیازمندی ها در آن رایگان است . این یک اپلیکیشن شغلی است. که برای راهنمای شغلی و نشان دادن مسیر یابی مکان ها و راهنمایی شهروندان طراحی شده است. از تمام ،گوشه و کنار دنیا قابل […]